Energioptimering som lönar sig i längden

Kravet på naturliga köldmedium gör att många butiker måste se över sin energiförbrukning och många fastigheter håller på att energieffektiviseras. Det kan handla om att byta ljuskällor, justera avfrostningsautomatiken eller styra om ventilationen. Det här är processer
som kräver en hög kompetens och där erfarenhet också är en verklig tillgång.

Inom energioptimering tar vi på Djurgårdens Bygg & Miljö ett helhetsansvar. Vi gör energiutredningen, ger förslag på åtgärder och installerar den utrustning som krävs. Till exempel kan det handla om en ny kyl- eller värmepump som tillvaratar överskottsenergi och för den vidare för maximalt utnyttjande. Om en energioptimering utförs på rätt sätt finns stora pengar att spara, dessutom bidrar du som fastighetsägare till en hållbar utveckling för miljön.