DBM deltar i Digilyftet

I mitten av oktober drog arbetet igång med Digilyftets nätverksgrupper i såväl väst som öst. Digilyftet är en satsning finansierad av Tillväxtverket som syftar till att öka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom en god utvecklingskraft kring digitalisering.

Munktell Science Park stod som värd när deltagare från de fyra deltagande företagen samt representanter från MITC, Blue Institute och Swerea IVF strålade samman, DBM är en av de deltagande företagen.

Fem pilotprojekt körs i Sverige med syfte att skapa en process hos företagen att höja sin digitaliseringstakt.

”Vi ser det dels som en möjlighet till att göra företaget effektivare till gagn för våra kunder- men även för att på sikt söka möjligheter till ett modernt och inovativt tjänsteinnehåll i de byggen vi genomför.”

/VD Jens Carlberg